Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten uitgevoerd door Just fix-IT, een vennootschap onder firma ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65599950 d.d. 1 april 2016.

______________________________________________________________________________

 

Privacy

Just fix-IT gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zullen de contactgegevens alleen gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot de reparatie of om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen Just fix-IT en de technologie wereld.

Onderdelen

Just fix-IT gebruikt zoveel mogelijk originele onderdelen. Als dit niet mogelijk is gebruiken wij andere hoogwaardige onderdelen om uw toestel te repareren. Het kan zijn dat we gebruik maken van onderdelen die van nieuwe of gebruikte apparaten komen.

Aansprakelijkheid

Wij behandelen alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald. Just fix-IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie.

Just fix-IT is nimmer aansprakelijk voor het vervallen van garanties  verstrekt door de producent van het ter reparatie aangeboden toestel.

Defecten

Just fix-IT repareert alleen defecten die door de klant zijn aangegeven.

Afhalen & bewaren

Just fix-IT bewaart alle toestellen een maand. Tenzij de klant laat weten dat het toestel langer bewaard dient te worden. Worden de toestellen na deze tijd afgehaald, dan kunnen wij niet garanderen dat het toestel nog aanwezig is.

Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. – Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Just fix-IT. Just fix-IT blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. – De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat het SSC zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Prijzen

 

Just fix-IT rekent de prijzen die op de website zijn vermeld tenzij een andere prijs per mail is overeengekomen.